Alfred Adler był tak jak Jung uczniem Freuda. Był psychiatrą i psychologiem austriackim. Twórca kierunku zwanego psychologią indywidualną. Odrzucił on koncepcję libido, jak również kompleks Edypa jako wiodącą rolę popędu. Według niego dziecko powinno być integrowane ze środowiskiem oraz rozwijane uczucia społeczne. W ten sposób budowane wartości miałyby zastąpić kompleks niższości poczuciem wspólnoty. Według Adlera człowiek posiada niskie poczucie wartości z powodu swoich braków, które stara się rekompensować w rywalizacji, starając się mieć przewagę nad innymi. Świadomość własnych braków ma wpływ na kształt i rozwój osobowości człowieka. Zadaniem wychowania miało być podniesienie poczucia własnej wartości jednostki poprzez na przykład działalność społeczną, zmniejszającą również dążenie do zbudowania przewagi nad innymi.