Psychoterapia jest pojęciem o szerokim znaczeniu. Określa się tym pojęciem oddziaływanie lecznicze na pacjenta środkami psychologicznymi oraz środowiskowymi. Profesjonalna psychoterapia jest działaniem zaplanowanym polegającym na systematycznym oddziaływaniu psychologicznym. Wyróżnia się psychoterapię krótkoterminową oraz psychoterapię długoterminową. Ogólnie w psychoterapii wyróżnia się obecnie kilka kierunków psychoterapeutycznych, takich jak kierunki: psychoanalityczne, fenomenologiczne, dynamiczne, behawioralne, procesualne, a także te związane z koncepcją teoretyczną. Przy zaburzeniach psychosomatycznych a także psychicznych, po doświadczeniu traumy konieczne jest skorzystanie z psychoterapii.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, a także tych somatycznych. Środkami psychoterapeutycznymi są: słowo, mimika, gest a także więzi emocjonalne oraz manipulowanie środowiskiem a także próba wyuczenia określonych zachowań. Obecnie psychoterapia może być stosowana wobec dzieci, młodzieży a także dorosłych. Istotnym zakresem działania psychologów są działania skierowane do podnoszenia wydajności pracowników firm oraz kadry menadżerskiej.