W obecnych czasach bardzo popularna jest psychoterapia indywidualna. Prowadzi ją certyfikowany terapeuta, który podczas jej trwania, psychoterapii krótkoterminowej oraz długoterminowej, realizuje cele terapeutyczne przy zastosowaniu konkretnej metody. Warto skorzystać z psychoterapii przy okazji różnego typu problemów psychologicznych. Zarówno po doświadczeniu trudnych i obciążających zdarzeń, jak i podczas w sytuacjach wymagających wsparcia. Podczas spotkań w ramach psychoterapii indywidualnej można przeanalizować własne zachowanie a także poprawić błędy w relacjach interpersonalnych oraz uporać się z nerwicą oraz wspomnieniami powodującymi ból.
Głównym celem psychoterapii jest wywieranie przez psychologa korzystnego wpływu na psychikę chorego. Psychoterapia indywidualna stosowana jest u osób borykających się z zaburzeniami emocjonalnymi a także tymi nerwicowymi, oraz u osób borykających się z kłopotami somatycznymi. Dodatkowo u osób, borykających się z zespołami chorób klinicznych. Taka forma psychoterapii może być wykorzystywana jako jedna forma działania psychoterapeutycznego, jak i jako element leczenia wielospecjalistycznego.

W Polsce istnieje wiele szkół psychoterapii. Wyróżnia się 5 nurtów związanych z psychoterapią, czyli podejście psychoanalityczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczno-egzystencjalne, a także systemowe i coraz bardziej popularną psychologię procesu. W psychoterapii także w Polsce wyróżnia się psychoterapie ortodoksyjną Freuda, neopsychoanalizę głośnej terapeutki Karen Horney, teorie behawioralną a także terapie poznawczą, terapie humanistyczno-poznawczą a także terapie egzystencjalną.

Ośrodki i szkoły znajdują się we wszystkich większych miastach. Prowadzone są szkolenia i kursy dla osób, które posiadają certyfikaty bądź zaczęły pracę jako terapeuta. Klienci instytucjonalni a także prywatni mogą skorzystać z porad. Powodzeniem cieszy się psychoterapia ericksonowska a także psychologia procesu oraz programowanie neurolingwistyczne, znane pod nazwą NLP. Można także skorzystać z psychologii Gestalt. Od typu problemu i preferencji dobierana jest odpowiednia szkoła psychoterapeutyczna.