Obecnie wyróżnia się wiele metod oraz technik terapeutycznych, dzięki którym można uporać się z problemami psychicznymi. Typuje się takie kierunki psychoterapeutyczne, jak psychoterapia psychoanalityczna, behawioralna, fenomenologiczna, a także dynamiczna. Stosuje się różne metody dobrane do aktualnej sytuacji pacjenta. Jeśli typuje się szereg zaburzeń zachowania, wówczas konieczne jest grup psychoterapii pośredniej, która oddziaływuje na środowisko chorego a także podczas praktykowania psychoterapii bezpośredniej na oddziaływanie wyłącznie na osobę potrzebująca psychoterapii.
Jeden z rodzajów terapii - psychoterapia objawowa - ukierunkowana jest na wyeliminowanie objawów chorobowych, zaś psychoterapia głęboka ukierunkowana jest na zmiany w osobowości a także poprawę i redukcję wadliwych postaw a także realizację celów praz usuwanie szkodliwych reakcji przystosowawczych.
W psychoterapii uczestniczą dzieci, młodzież a także osoby dorosłe. U dzieci psychoterapia realizowana jest przy pomocy formy zabawy. Dodatkowo znaczenie ma także organizowana psychoterapia w formie treningu autogennego. Metody dobierane są indywidualnie, po dokładnym przeanalizowaniu typu zaburzeń oraz objawów pacjenta. Efekty widoczne są od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, w zależności od stopnia problemu pacjenta.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy psychoterapii – indywidualną oraz grupową. Podczas spotkań grupowych, pacjenci mają możliwość nawiązania relacji z osobami, które uczestniczą w spotkaniach. Mogą wysłuchać opinii, refleksji a także nawiązać dialog z innymi pacjentami. Dziś można uczestniczyć w spotkaniach podczas psychoterapii grupowej przez dowolny okres czasu. Psychoterapia grupowa prowadzona jest przez jednego terapeutę. Stosowane są metody wykorzystyanew także w psychoterapii indywidualnej. Pacjenci dobierani są często według problemu, z którym się borykają.
Działania psychologa wpływają na działania, a także opiniowanie przez pacjenta, sytuacji, zdarzeń a także klarowniejszą ocenę własnych zachowań. Stosuje się podczas treningów grupowych różne szkoły i metody. Pomiędzy pacjentami nawiązują się relacje. Działanie terapeutyczne jest dwojakie: pacjenci między sobą nawiązują relacje a także podlegają wpływowi terapeuty. Najczęściej wyróżnia się podczas psychoterapii grupowej pewne specjalizacje grupy terapeutyczne o sprecyzowanym problemie np. alkoholowym, narkotykowym a także innego typu. Taka forma psychoterapii dostępna jest w formie płatnej oraz bezpłatnej.