Adonizacja - taki termin został użyty na określenie naszego stosunku do roli urody, wdzięku i seksapilu, a także do wykorzystywania ich w celu wywierania wpływu i osiągania własnych korzyści. Jak każda postawa, także adonizacja składa się z trzech komponentów.
Pierwszy poznawczy, to system przekonań dotyczących roli urody, wdzięku i seksapilu, skuteczności wykorzystywania ich w społecznych interakcjach, własnej atrakcyjności fizycznej i seksapilu oraz umiejętności wpływania tym na innych. Przykładowe stwierdzenia wyrażające te przekonania to: kiedy umiejętnie wykorzysta się atuty własnego wyglądu, można osiągnąć wszystko.
Drugi komponent to emocje związane z posługiwaniem się urodą, wdziękiem i seksapilem – np. kobiety lubią czarować i robić wrażenie na mężczyznach.
Trzeci komponent, to gotowość do wykorzystania wdzięku, urody i seksapilu w realizacji własnych celów – np. próba kokietowania urzędnika, przy załatwiania jakiejś sprawy.

Badania pokazują, że mężczyźni silniej niż kobiety deklarowali gotowość do podejmowania takich zachowań. Może to wynikać ze stereotypowej kobiecej skromności, a większej męskiej instrumentalności w dążeniu do osiągnięcia celu, z oczekiwań społecznych, oraz z większej akceptacji dla uwodzenia przez mężczyzn. Adonizacja jest też związana ze skłonnością do monitorowania swej autoprezentacji i manipulacji (makiawelizmu).

Psychologia jako nauka empiryczna opiera się na badaniu faktów.
Fakty, jakimi dysponuje psychologia są dwojakiego rodzaju: subiektywne przeżycia człowieka oraz jego zachowanie się. W związku w tym w psychologii rozwinęły się zarówno metody subiektywne, jak i metody obiektywne, polegające na rejestracji zachowań człowieka, zwłaszcza ruchów i wypowiedzi słownych, pozostających w związku z daną sytuacją.
Metody badań obiektywnych są przede wszystkim metodami eksperymentu, także naturalnego, oraz metodami obserwacji. Cechą szczególną tych metod jest to, że ich przedmiotem są często zmienne ukryte (np. motywacja) oraz wskaźniki obserwacji i kontroli (np. ilość spożytego pokarmu, czas głodzenia). Prawidłowy wybór wskaźników jest równie ważnym elementem eksperymentu, jak i jego poprawność. Podmiotami badanymi często bywają zwierzęta, a badania takie pozwalają wykrywać podstawowe zachowania, wspólne dla ludzi i zwierząt.
Szczególnym rodzajem technik badawczych są testy, pozwalające na diagnozowaniu głębi ukrytych cech i procesy myślowe, z których człowiek sam często nie zdaje sobie sprawy (emocje, motywacja). Inną grupę metod badawczych stanowią obserwacje.

W psychologii korzysta się również z innych pokrewnych nauk np. socjologii, fizjologii. Metodą opracowania materiału z badań jest analiza danych ilościowych oraz statystyka. Stosuje się także metodę analizy jakościowej np. analiza wytworów (pamiętników, rysunków). W ostatnich latach stosuje się także metodę symulacji komputerowej.