O czym rozmawiać z psychoterapeutą?
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. W psychoterapii najważniejsze tematy wypowiedzi pacjenta dotyczą jego życia w przeszłości i teraźniejszości oraz procesu doświadczania własnego życia, czyli czuć, myśli i wyobrażeń, pragnień, celów i zamiarów, a także własnego postępowania i sposobu rozumienia innych ludzi. W psychoterapii nie jest najważniejsze to, co się mówi, ale to, czego się doświadcza w trakcie mówienia lub milczenia.
Jest kilka typowych trudności, z którymi borykają się klienci. Często jest to obawa przed odsłanianiem lub przeżywaniem bolesnych uczuć, poprzednio tłumionych. Czasem dotyczy to wdrażania zmian uzyskiwanych w trakcie sesji terapeutycznej do praktyki codziennego życia i lęku przed zmianą. Może to być odkrywanie nowego i wzbudzającego niepokój zrozumienia minionych wydarzeń. Albo rozpoznanie destrukcyjnych schematów osobistych i uwalnianie się spod ich wpływów oraz podejmowania odpowiedzialności za decyzje i wybory życiowe. Dla niektórych pacjentów istotnym problemem jest przezwyciężanie oporów przed zaufaniem terapeucie i tworzenie głębsze, intymnej relacji.
Psychoterapia jest procesem poszukiwania prowadzonym przez dwie osoby. Jednym z aspektów tych poszukiwań jest coś, co określa się jako „metodę prób i błędów”.