Testy psychologiczne to metody poznania stanów, procesów lub cech psychicznych za pomocą specjalnie skonstruowanego zadania, które stawia się przed osobą badaną. Zadania najczęściej mają formę testową i są zbiorem pytań, albo obrazków, zdjęć, czynności lub zadań problemowych stawianych przed osobą badaną.
Rozróżnia się kilka rodzajów metod testowych m.in. zdolności ogólnych czyli inteligencji, zdolności specjalnych, sprawności czyli wydajności, wiadomości i umiejętności, osobowości i inne.  W zależności od formy testu i sposobu interpretacji wyników wyróżnia się testy: wykonania czyli wymagające jakiejś czynności (np. manipulacyjnej, konstrukcyjnej), projekcyjne, kwestionariusze i inwentarze, które są zbiorem pytań lub stwierdzeń, do których osoba badana ma się ustosunkować.
Jako narzędzie test musi spełniać określone wymagania, do których należą standaryzacja, rzetelność, trafność i normalizacja.
Badania testowe w psychologii są współcześnie  bardzo rozpowszechnione, mimo wielu kontrowersji wokół ich wartości. Liczba standardowych technik testowych na świecie sięga kilkudziesięciu tysięcy. Zagadnienia związane z konstruowaniem i stosowaniem testów stanowią przedmiot teorii testowej, będącej jednym z podstawowych działów psychometrii. Powstało wiele opracowań naukowych dotyczących badań psychologicznych przeprowadzanych przy pomocy komputerów. Obecnie badania takie są powszechnie stosowane.